Logo

El Portal de la RSE i les Pimes

Formigó d'altes prestacions
que estalvia energia als edificis

BARCELONA - 15/01/2017


La bio-arquitectura i la bio-construcció són camps que s'estan desenvolupant de manera important per algunes empreses per fomentar l'RSE de les empreses promotores d'edificis. A més d'aconseguir una edificació de major qualitat per als seus usuaris, també intenta que els materials siguin més sostenibles, reciclables, menys contaminants, i que ofereixin millors prestacions respecte aïllament, salubritat per als usuaris, estalvi energètic i durabilitat, així com menor impacte mediambiental per el territori en el qual s'ubiquen. Fins i tot tendeix a aprofitar les pròpies condicions geogràfiques, geològiques i climàtiques per aconseguir edificis més eficients i responsables amb les persones i l'entorn.Aquest és el cas del material desenvolupat per la companyia de productes químics i additius per a formigó, MC Spain, que ha creat un formigó d'altes prestacions per a la fabricació d'elements arquitectònics bioclimàtics. Aquests elements són fabricats per l'empresa Casellas Xirgu, i el seu objectiu és aprofitar les condicions climatològiques del lloc on s'ubiquen els edificis i, d'aquesta manera, aconseguir reduir els costos energètics dels mateixos. És a dir, treure partit dels processos biològics i de les condicions mediambientals de l'entorn.

Additius i disseny digital

Les propietats particulars d'aquest formigó s'aconsegueixen gràcies als additius desenvolupats per Powerflow i Centrilit NC, a més de la presència de fibra de vidre, i amb tots aquests elements s'aconsegueix un formigó amb grans prestacions físiques. Aquestes característiques estan sent aprofitades per part del projecte Design for Ageing Buildings, impulsat per l'IAAC, Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, concretament pels treballeu-desenvolupats dins el programa Climate Responsive Tiles, que pretén trencar les rígides barreres que encara existeixen entre l'entorn natural i l'entorn construït, i així aconseguir benefici del que ofereix la natura.A més de les característiques del material, el màxim aprofitament de les condicions bioclimàtiques i mediambientals de l'entorn de l'edifici que caracteritza la bio-construcció s'aconsegueix a través d'estratègies geomètriques, que pretenen controlar i reduir els costos energètics dels edificis. Per dissenyar les formes dels elements arquitectònics es fan servir eines digitals que analitzen paràmetres com l'impacte del vent, la incidència solar i el flux de l'aigua. A partir d'aquesta anàlisi s'obtenen variants geomètriques que permeten el disseny de peces úniques d'acord a la seva ubicació a la façana i la relació amb el seu entorn per fer més eficient les superfícies verticals als edificis.

Façanes úniques

Exemples d'aquestes aplicacions són els dissenys creats per a les façanes segons sigui la seva orientació. Les que donen al sud pateixen un considerable impacte del vent, i per mitigar el seu impacte es generen protuberàncies que permeten disminuir l'erosió del material. Les façanes orientades a est i oest, amb alta incidència solar, es caracteritzen per tenir plecs i ondulacions amb crestes pronunciades per ajudar a fer ombra. Finalment, a les façanes orientades al nord, la geometria fomenta el creixement de petites espècies vegetals.La complexitat del disseny i de les formes resultants, així com el fet que es tracti d'elements que varien molt en la seva espessor, exigeixen que el formigó utilitzat sigui d'unes excel•lents prestacions físiques. La presència d'additius especials i la fibra de vidre en el formigó desenvolupat per MC Spain asseguren la durabilitat i propietats mecàniques dels elements. Les característiques del material permeten recrear i reproduir a la perfecció el disseny apropiat als elements de façana per aconseguir donar resposta en funció dels paràmetres climatològics i mediambientals als quals es vagi a sotmetre. A més, es tracta de formigó blanc, el que confereix un gran resultat estètic.

Compartir FB